สินเชื่อเงินสดธนชาติ T-Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนชาติ T-Loan อนุมัติง่าย     คุณสมบัติผู้สมัคร – บุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-60ปีบริบูรณ์ – มีรายได้ประจำต่อเดือน 10,000.- บาท ขึ้นไป – รับเงินเดือนผ่านธนาคาร – ไม่มีประวัติเสียด้านการเงิน (ติดแบล๊คลิสต์) – มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ – มีที่อยู่ที่ชัดเจน เอกสารประกอบการสมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ชัดเจน เซ็นรับรองเอกสารให้เรียบร้อย – สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีแนบบัตรข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ) – สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้าเป็นสลิปคาร์บอนจะดีมาก) – สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3เดือน (บัญชีรายได้/บัญชีเงินเดือน) หากท่าสนใจสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ธนชาติ…